تعمیرات تخصصی سخت افزار

سخت افزار تعمیرات سخت افزار فرمهر رایانه با ایجاد کارگاه های مدرن توسط مجرب ترین تکنسین های ایران آماده ارائه خدمات ویژه به شرکتها ، سازمانها ، ادارات ، موسسات خصوصی و دولتی ، همکاران و به خصوص کاربران گرامی می بـاشـد. تعمیرات سخت افزار فرمهر رایانه با ایجاد واحد QC(کنترل کیفیت) مجزا ،تمام دستگاه …

question